เตรียมสอบท้องถิ่นการกำหนดสายงานตำแหน่งและระดับตำแหน่งข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น,คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง,ครูผู้ช่วย,บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

LINE @iqepi QR คลิกท

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

“เตรียมสอบท้อง

Read more