Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) (1 – 29 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: ครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,340-9,340
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรี (สากล)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิธีการสมัครงานพนักงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช:

สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 29 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556
……………………………………………….

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2556

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 58 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๙ อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑๐ อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๖ อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๕ อัตรา
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
12) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
14) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

/-2 คุณสมบัติ
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (28 ม.ค.-15 ก.พ.2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) 17 เอก จำนวน 28 อัตรา

ด้วยเทศบาลนครแม่สอด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วยด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 ก.พ. 2556

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลด [download id=”6″]

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) (31 ม.ค.-20 ก.พ.2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2556 (ครูเทศบาล 2556) จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา 6 สาขาวิชาเอก

ด้วยเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 7 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเีรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

 1. ครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
 2. ครูผู้ช่วย เอกการศึกษาปฐมวัย
 3. ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ
 4. ครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
 5. ครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
 6. ครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบครูผู้ช่วย(ครูเทศบาล)แข่งขัน และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 20 ก.พ.56 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 มีนาคม 2556

สอบภาค ก. 100 คะแนน (ปรนัย) ภาค ข. 100 คะแนน (ปรนัย) และภาค ค. 100 คะแนน (สัมภาษณ์)

ดาวน์โหลด [download id=”5″]

สำนักงานเทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 0-3862-0111, 0-3861-1345 โทรสาร 0-3887-0091


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •