Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (28 ม.ค.-15 ก.พ.2556)

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) 17 เอก จำนวน 28 อัตรา

ด้วยเทศบาลนครแม่สอด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วยด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 ก.พ. 2556

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลด [download id=”6″]

 

Comments

comments