Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -8 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลิงค์: https://iqepi.com/40775/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร(ปริญญาโท)และเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. – 8 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 เม.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ลิงค์: https://iqepi.com/38395/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |นิติกร (ป.โท)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/36680/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร (ปริญญาโท)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-42,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 20 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัคร สอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล2559 สอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 59 ehenbook.com กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ม.ค. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |นิติกร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล”

ลิงค์: https://iqepi.com/35525/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 15 ส.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวน 1 สายงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

(1) นิติกร (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่เสนอแนะรูปแบบ เทคนิค ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความ หรือมีการหารือบ่อยๆ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการตรีความกฎหมายและตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัคร สอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล2559 สอบ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 59 ehenbook.com กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล,นิติกร,นักวิชาการทรัพยากรธรณี (4 – 12 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล,นิติกร,นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,960-19,680
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 12 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

(ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน,นักวิชาการสถิติ,นิติกร (3 – 11 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 5 สายงาน 5 อัตรา

ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จดรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้พัสดุ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการเก็บรักษาให้บริการเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติราชการ ทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 12,240 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 • นักวิชาการสถิติ
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการวางแผนจัดทำสถิติ การวางแผนสุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีทางสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 • นิติกร
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาล การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

**ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยในครั้งแรกจะจัดจ้างนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี (ทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนก่อน และเมื่อครบ 6 เดือน พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกำหนดแล้ว ก็ให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี) และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนน้ำบาดาล พ.ศ.2554

วิธีการสมัครงานราชการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :

สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26 ซ.งามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

27-05-56_20130508090407_page_1

รายละเอียดเลือกหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •