Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -15 ธ.ค. 2559 |ช่างเขียนแบบ,ช่างปูน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36545/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ,ช่างปูน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 15 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ แผนกช่างโยธา กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
-จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัคร
-คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น***
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ สถานที่ เส้นทาง ระดับ และสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อการซ่อมสร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไขแผนที่ สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ เครื่องกล ไฟฟ้า ระบบท่อทางต่าง ๆ และงานสุขาภิบาลตามที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้
2.เขียนแบบตามที่สถาปนิก วิศกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้
3.ลอก ถอด และถ่ายแบบ
4.ช่วยเหลือในการออกแบบและกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ
5.ช่วยเหลือในการคำนวณออกแบบ
6.ประมาณการในการซ่อมสร้างและซ่อม
7.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
8.ปฏิบัติงานอื่นที่กี่ยวกับงานเขียนแบบ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
9.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร -ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเขียนแบบ -ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง งานเขียนแบบ
วิธีการประเมิน : สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

– ทักษะ
ความสามารถในงานก่อสร้าง งานเขียนแบบ
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
-การทำงานเป็นทีม -มนุษยสัมพันธ์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างปูน แผนกช่างโยธา กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัคร
– คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
2.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
3.ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร 2.ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานช่างปูน 3.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง งานช่างปูน
วิธีการประเมิน : สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

– ทักษะ
ความสามารถในงานก่อสร้าง งานช่างปูน
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบตัวอย่างงาน)

– สมรรถนะ
-การทำงานเป็นทีม -มนุษยสัมพันธ์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ2559 สอบ กองทัพอากาศ 59 ehenbook.com กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news

ครม.ไฟเขียว – |ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-10 บาท ตามพื้นที่

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครม.ไฟเขียว

“ครม.ไฟเขียว”

ลิงค์: https://iqepi.com/36541/ หรือ
เรื่อง: ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-10 บาท ตามพื้นที่


ครม.ไฟเขียว เปิดรับสมัครสอบ

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตรา 5 – 10 บาท ตามพื้นที่ ระบุเฉลี่ยค่าแรงในไทยปรับขึ้น 1.7% เชื่อไม่ฉุดเศรษฐกิจสะดุดและดันราคาสินค้าพุ่งจนกระทบค่าครองชีพ
 

               นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้าง ประจำปี 2560 รวม 69 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการปรับค่าจ้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ปี 2556 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้าง อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้ว เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ และลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข และเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือมีผลทำให้ราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาวะการครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป

 

               “เป็นการพิจารณาจากดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต ผลิตผลแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  หรือ จีดีพี ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัด” นายกอบศักดิ์กล่าว

 

               สำหรับ 8 จังหวัดที่ไม่ได้รับอนุมัติให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ประกอบด้วย ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, ระนอง และสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้มีโรงงานอุตสาหกรรมในจำนวนไม่มาก ขณะเดียวกันความต้องการจะปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานไม่ได้มี ซึ่งได้สอบถามกระทรวงแรงงานแล้ว และได้รับการชี้แจงว่าทั้ง 8 จังหวัด ไม่ได้เสนอขึ้นค่าจ้างแรงงานภายในจังหวัดเอง แสดงว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน เฉลี่ยแล้วจะทำให้ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้น 1.7%

               ทั้งนี้ อัตราการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน 69 จังหวัด เป็นดังนี้  จังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นวันละ 5 บาท เป็น 305 บาท มี 49 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

               ส่วนจังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นวันละ 8 บาท เป็น 308 บาท มี 13 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี และจังหวัดที่ได้รับการปรับขึ้นวันละ 10 บาท เป็น 310 บาท มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

               “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับด้วยว่าไม่ต้องการให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับขึ้นราคาสินค้า โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแล เพราะการปรับขึ้นค่าจ้างนี้ก็เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนสามารถดำรงชีพได้ดีขึ้น” นายกอบศักดิ์ กล่าว

               ขณะที่ก่อนหน้านี้ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่า ในเบื้องต้นอาจมีผลกระทบต่อราคาสินค้าบ้าง แต่ไม่มาก โดยเฉพาะในกลุ่มของบริการและอาหารสำเร็จรูป ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าอาจใช้เป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นราคา ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเฝ้าติดตามและจับตาเป็นพิเศษ โดยได้มีการสั่งการให้กรมการค้าภายในเฝ้าติดตามโครงสร้างต้นทุนและราคาสินค้าที่เกิดจากการปรับขึ้นค่าแรง 

               “คาดว่าไม่มีนัยยะสำคัญต่อราคาสินค้าโดยรวมให้ปรับสูงขึ้นและไม่เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมพร้อมกันทั่วประเทศ เพราะค่าแรงที่ปรับขึ้นไม่ได้ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันและเท่ากันทั่วประเทศ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนสายด่วน 1569 ได้ทันที” นางวิบูลลักษณ์ กล่าว

แหล่งที่มา: http://www.komchadluek.net/news/economic/249879


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |สถาปนิก

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธกส.

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/36540/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมหลักจากสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า
– ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานด้านวิชาชีพได้ดี
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D) เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2559 สอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 59 ehenbook.com ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -2 ธ.ค. 2559 |พนักงานธุรการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมทางหลวง

“กรมทางหลวง”

ลิงค์: https://iqepi.com/36535/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวงกรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน กรมทางหลวง งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง รับสมัคร สอบ กรมทางหลวง2559 สอบ กรมทางหลวง 59 ehenbook.com กรมทางหลวง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทางหลวง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news

ครม.ไฟเขียว – |ผู้มีรายได้น้อยเตรียมรับของขวัญปีใหม่ 1,500-3,000 บาท

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ครม.ไฟเขียว

“ครม.ไฟเขียว”

ลิงค์: https://iqepi.com/36532/ หรือ
เรื่อง: ผู้มีรายได้น้อยเตรียมรับของขวัญปีใหม่ 1,500-3,000 บาท


ครม.ไฟเขียว เปิดรับสมัครสอบ

21 พ.ย. มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังว่า มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ที่จะให้เพิ่มเติมนั้น มีข้อเสนอแจกเงินให้คนจนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้มีการลงทะเบียนไว้ 8 ล้านคน เป็นเกษตรกรประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งมีมติ ครม.เมื่อช่วงเดือนกันยายนแจกเงินให้เกษตรกรที่ยากจน ดังนั้น มองว่าควรจะให้เงินสำหรับประชาชนทั่วไปอีก 5 ล้านคนด้วย

ทั้งนี้ จะใช้เงื่อนไขวิธีการเดียวกับเกษตรกรคือ

รายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

ในส่วนเกษตรกรใช้เงินกว่า 6 พันล้านบาท แม้ครม.มีมติไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นเกษตรกร และการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นคนจนจริงหรือไม่ คาดว่าจะพร้อมจ่ายได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออย่างช้าต้นเดือนธันวาคม

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปพยายามสรุปให้ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง คาดว่าจะใช้เงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้กำลังหารือกับสำนักงบประมาณว่ามีงบเพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ หากรวม 2 ส่วน เป็นเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท คนจนได้ประโยชน์กว่า 8 ล้านราย

คาดว่ามาตรการดังกล่าว จะนำมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีได้ในระดับหนึ่ง เมื่อคนกลุ่มนี้ได้เงินไปจะนำเงินไปใช้จ่ายทันที การให้เงินตรงนั้นน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนคนจนได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูงบประมาณ และรอดูว่าฝ่ายนโยบายจะเห็นชอบหรือไม่ ถ้าเห็นชอบและงบพร้อม น่าจะเสนอเข้าครม.ช่วงต้นเดือนธันวาคม และจ่ายเงินได้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่Ž รายงานข่าวกล่าว


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news

กรมเจ้าท่า – |ธ.ค. นี้ อาจจะได้ทดลองล่องเรือ พัทยา-หัวหิน ฟรี!!

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมเจ้าท่า

“กรมเจ้าท่า”

ลิงค์: https://iqepi.com/36531/ หรือ
เรื่อง: ธ.ค. นี้ อาจจะได้ทดลองล่องเรือ พัทยา-หัวหิน ฟรี!!


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า หลังจากกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาต ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา – สัตหีบ) ฝั่งตะวันตก (ชะอำ – หัวหิน)นั้น บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ยื่นความประสงค์ขออนุญาตเพียงรายเดียว กรมเจ้าท่าได้พิจารณาข้อเสนอผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงเห็นชอบให้บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตเรือกลเดินประจำทางโดยสารเส้นทางระหว่างอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยบริษัทฯ ต้องเร่งรัดยื่นขออนุญาตใช้เรือ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตและกำหนดอัตรา ค่าโดยสารต่อไป การให้บริการ บริษัทเสนอแผนธุรกิจโดยเริ่มเดินเรือให้บริการตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระยะที่ 1 เดินเรือโดยสาร พัทยา – หัวหิน เสนอแผนให้เรือโดยสาร Catamaran Ferry จำนวน 2 ลำ ขนาดบรรทุกผู้โดยสารได้ 150 คน และ 262 คน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 40 นาที/เที่ยว เดือนมกราคมเป็นช่วงเริ่มต้นทำตลาด จะเดินเรือวันละ 2 เที่ยว เริ่มจาก หัวหิน – พัทยา เรือออกเวลา 08.30 – 09.40 น. และ พัทยา – หัวหิน เรือออกเวลา 15.30 – 16.40 น. โดยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวมากขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป ระยะที่ 2 เรือโดยสารและรถยนต์ ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอท่าเรือหรือจุด ขึ้น – ลง ที่เหมาะสม สำหรับ Ferry ที่บรรทุกทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับความก้าวหน้าโครงการ ทางบริษัทได้นำเรือเข้ามาซ่อมทำในประเทศไทย จำนวน 1 ลำ คาดว่าจะซ่อมทำเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อีก 1 ลำซ่อมทำแล้วเสร็จที่ประเทศจีน พร้อมขนส่งมาประเทศไทย ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและออกใบอนุญาตการใช้เรือ พร้อมทดสอบการเดินเรือได้ในเดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทางบริษัทเสนอ ความมั่นใจจะสามารถให้บริการได้เดือนมกราคม 2560 ตามแผน

แหล่งที่มา: http://www.edtguide.com/lifestyle/454827/ferry-free


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -16 พ.ย. 2559 |พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

“สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36525/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,คุณวุฒิเฉพาะทาง
อัตราเงินเดือน: 13,800-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 16 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ

 

http://www.onc.navy.mi.th/web2016/main.php

สมัครงาน สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รับสมัคร สอบ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ2559 สอบ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 59 ehenbook.com สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 26 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 29 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |พนักงานโรงพิมพ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองทัพเรือ

“กองทัพเรือ”

ลิงค์: https://iqepi.com/36524/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโรงพิมพ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือกรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การตัดกระดาษก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ซิลค์สกรีน การทำตรายาง และการตัดเล่มหนังสือ สมุดและแบบพิมพ์ การตรวจนับและมัดหีบห่อ
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ2559 สอบ กองทัพเรือ 59 ehenbook.com กองทัพเรือ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
รายงานพิเศษ

เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดหลังปีใหม่ – |หยุดยาว 4 วัน 31 ธ.ค. 59 และ 1,2,3 ม.ค. 60

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เห็นชอบ

“เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดหลังปีใหม่”

ลิงค์: https://iqepi.com/36523/ หรือ
เรื่อง: หยุดยาว 4 วัน 31 ธ.ค. 59 และ 1,2,3 ม.ค. 60


เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดหลังปีใหม่ เปิดรับสมัครสอบ

ทำเนียบฯ 22 พ.ย.- คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 และยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง มีมติเพิ่มวันหยุดชดเชยช่วงปีใหม่ 2-3 ม.ค.2560

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเรื่องวันสำคัญ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้ง ในวันที่ 5 ธันวาคม ยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง มีการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์  ส่วนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ของไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวันหยุดชดเชยอีก 2 วัน คือวันที่ 2-3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดปีใหม่ เพื่อให้มีวันหยุดช่วงปีใหม่อีก 4 วัน

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งระบุว่า ในเด็กและผู้สูงอายุของคนไทย มีกิจกรรมการนั่งเล่นไอแพดและรับชมโทรทัศน์เป็นเวลานาน ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. เป็นต้นไป ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการออกกำลังกายของข้าราชการในทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ข้าราชการตื่นตัวในการทำงาน โดยใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่วนการแต่งกาย ข้าราชการสามารถนำชุดกีฬาแบบสุภาพมาเปลี่ยนเพื่อออกกำลังกายร่วมกันได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องแต่งกายใหม่ให้สิ้นเปลือง โดยจะเริ่มในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรก

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถ่ายภาพเซลฟี่ขณะเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนั้น นายกรัฐมนตรีขอให้ยกโทษให้ข้าราชการคนดังกล่าว เพราะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งหลังจากนี้ ขอให้ข้าราชการปฏิบัติตนสำรวมกายวาจาใจในการเข้าร่วมพระราชพิธี

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการทำงานของกระทรวงต่าง ๆ นั้น นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงขอบคุณทุกกระทรวงที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและให้ข้าราชการทุกคนปรับตัวเข้ากับการทำงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งหลังจากนี้ จะไม่กำหนดวันที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงาน เพราะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำหนดเองในวันที่มีเวลาว่างและรัฐมนตรีทำงานอยู่ที่กระทรวง .-สำนักข่าวไทย


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •