• รายงานพิเศษ

  กระทรวงกลาโหม |ไฟเขียวพ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหมบรรจุแบบไม่มีชั้นยศ

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กระทรวงกลาโหม

  กระทรวงกลาโหม

  ลิงค์: https://iqepi.com/37154/ หรือ
  เรื่อง: ไฟเขียวพ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหมบรรจุแบบไม่มีชั้นยศ


  กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

  “สภากลาโหม” ไฟเขียว พ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหม บรรจุแบบไม่มีชั้นยศ

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. … ที่จัดทำขึ้นรองรับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้พลเรือนสามารถรับราชการในตำแหน่ง มิใช่อัตราทหาร และไม่มีชั้นยศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง โดยกำหนดลักษณะงานด้านต่างๆ และเป็นการลดอัตราทหาร อีกทั้งคุณสมบัติทั่วไปและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนกลาโหม สอดคล้องกับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการย้ายโอนระหว่างกันในอนาคต

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  พล.ต.คงชีพกล่าวต่อว่า สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร และประเภทการสอนหรือวิจัย ซึ่งการบรรจุ การสอบแข่งขัน และการคัดเลือก โดยเมื่อข้าราชการพลเรือนกลาโหมอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หากทางราชการเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว จะสามารถรับราชการต่อไปได้อีกไม่เกิน 10 ปี

  “ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบงานกำลังพลของกองทัพ เพื่อความอ่อนตัวของโครงสร้างอัตรากำลังและความคล่องตัวของการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่กำลังรบ เช่น งานด้านวิชาการ วิจัย งานทางการแพทย์ การพยาบาล งานทางการเงิน งบประมาณ งานธุรการอื่นๆ” พล.ต.คงชีพกล่าว

  แหล่งที่มา: มติชนออนไลน์

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -25 ก.ค. 2559 |ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)

  กระทรวงกลาโหม

  “กระทรวงกลาโหม”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35322/ หรือ
  ตำแหน่ง: ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ช/ญ แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี,ยศเรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 15
  ปฏิบัติงานที่: หลายจังหวัด
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 25 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2559

  ด้วย สำนักงานงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 15 อัตรา

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี,ว่าที่เรือตรี,ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 15 อัตรา (ผนวก ก)

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และแบับแก้ไขเพิ่มเติม
  2. ผู้สมัครสอบต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ถึง 35 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2524-1 ตุลาคม 2541)
  3. ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในปีการศึกษา 2559 โดยมีใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาพของสถาบัน” พร้อม Transcript
  4. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.”

  การรับสมัครสอบ

  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ ในหัวข้อข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” โดยดำเนินการตามขั้นตอน ตามประกาศรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงกลาโหม งานราชการ หลายจังหวัด กระทรวงกลาโหม รับสมัคร สอบ กระทรวงกลาโหม2559 สอบ กระทรวงกลาโหม 59 ehenbook.com กระทรวงกลาโหม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงกลาโหม :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 21 ส.ค. 2559
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงกลาโหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | สมัครออนไลน์ |