Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ม.ค. 2566 รวม 32 อัตรา,

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลิงค์: https://ehenx.com/17999/ หรื […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -5 ส.ค. 2565

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม “ ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม “ ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 ก.ย. 2563 รวม 13 อัตรา,

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม“ ลิงค์: https://ehenx. […]