Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 ก.ย. 2563 รวม 13 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/10664/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ก.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 เม.ย. -4 พ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/43850/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.ย. -4 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/41120/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี,เชียงใหม่,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 4 ต.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ม.ค. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/37029/ หรือ
ตำแหน่ง: บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (หน่วยงานราชการ) รับสมัครงาน…
– ตำแหน่ง จ.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ทางการบริหารหรือบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เริ่มปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโทร 086-1854116 หรือมีคนรู้จักก็แนะนำมาได้ค่ะ

สมัครงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม งานราชการ เชียงใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม2560 สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 60 ehenbook.com กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ตนเอง  


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35838/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 23 ก.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัยและอัตนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ดังต่อไปนี้
1.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
1.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
1.3 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
2. ความรู้ด้านการจัดการปัญหามลพิษภาคอุตสาหกรรม
3. ความรู้เกียวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
4. ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่างๆ
ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ค้นคว้า ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
(4) สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบประปา และแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(5) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
(6) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
(7) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย ยกเลิก ต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
(8) ปฏิบัติงาน กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม2559 สอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 59 ehenbook.com กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 9 -29 ม.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 9 -29 ม.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12366/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 29 ม.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 022024012

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 มี.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] วิศวกรปฏิบัติการ (23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] วิศวกรปฏิบัติการ (23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12271/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2557
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
(2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ค้น ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
(4) สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบประปา และแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(5) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
(6) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
(7) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย ยกเลิกต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
(8) ปฏิบัติงาน กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตและสอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื่องจักรกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
– ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์ (11 – 17 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี
บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางเคมี
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
หรือ ปริญญาตรีครุศาสตร์ ทางเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1.1 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
ในการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
ในการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น กองทุนสวัสดิการ กรอ. เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินค่าปรับตามระเบียบ กรอ. ฯลฯ
1.3 จัดทำหนังสือการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเงิน หนังสือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เบิกจ่ายเงินในกรณีนอกเหนือระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีด้านการเงินการคลัง
1.4 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรายได้ตามสัญญาเช่าและเงื่อนไขข้อกำหนด
1.5 กำกับดูแลการเบิก – จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้เป็นไปตามมติกองทุนฯ
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
2.1 วิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม อากาศ และเสียง ตามที่กำหนด
2.2 เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดมลพิษในภาคสนาม
2.3 จัดทำและปรับปรุงเอกสารวิธีวิเคราะห์ทดสอบตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
2.4 ประกันและควบคุมภาพการวิเคราะห์
2.5 จัดการตัวอย่าง รวมทั้งการรับตัวอย่าง
บันทึกลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบภาชนะที่ใส่ตัวอย่างรักษาสภาพตัวอย่าง เก็บรักษาและจำหน่ายตัวอย่างตามวิธีการที่กำหนดตามระบบคุณภาพ
2.6 สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
2.7 ตรวจสอบควบคุมและจัดเก็บสารเคมี
(Chemical Inventory) รวมทั้งวัสดุอ้างอิงรับรอง และวัสดุอื่น ๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 3. ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีการเงินเบื้องต้น 1.2 ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง 1.3 ความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2.1 ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อม 2.2 ความรู้เกี่ยวกับทางด้านเคมี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถ 2. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 503 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 17 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักจัดการงานทั่วไป (18 – 22 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •