Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กฟน. สมัครงาน 2556 เปิดรับสมัครสอบ (30 ตำแหน่ง 150 อัตรา) นักวิชาการ(ด้านแผนงาน-เศรษฐกิจ-ความปลอดภัย),นักบัญชี,บุคลากร,นักฝึกอบรม,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,วิศวกรคอมพิวเตอร์,วิศวกรเครื่องกล,สถาปนิก,เลขานุการ,นักประมวลผลข้อมูล,นักประชาสัมพันธ์,นักการเงิน,นิติกร,พยาบาลวิชาการ,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักบริหารงานพัสดุ, (1 – 10 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เก็บมาแจก

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •