Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ครูผู้สอน” (12-20 ก.พ. 2556)

         ประกาศ […]