Categories
รายงานพิเศษ

กรมการพัฒนาชุมชน เรียกบรรจุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลำดับที่ 879-929 (ภายใน 2 ก.ค. 2556)

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมการพัฒนาชุมชน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแนห่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 50 อัตรา ในการนี้ เพื่อให้กระบวนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน จึงขอให้ท่านไปแสดงตนเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการโดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ณ ห้องประชุม 3001 (ห้องประชุมใหญ่) ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ขอบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ เพื่อยืนยันรายงานตัวฯ ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ทราบทาง โทรสาร หมายเลข 0 2143 8914 ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน หากท่านไม่ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2554

ตัวอย่างรูปถ่ายชุดข้าราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่!!
รายชื่อลำดับที่ 879-929 คลิกที่นี่

Comments

comments