Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 พ.ย. -19 ธ.ค. 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17768/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5,200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพี่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕,๒๐๐ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทุกภูมิภาค และผู้ไต้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฟิกอบรม ๑ ปี ๖ เดีอน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

อัตราว่าง : 5200 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

บช.น.    ๗๐๐ อัตรา
ภ.๑    ๕๕๐    อัตรา
ภ.๒    ๓๗๐    อัตรา
ภ.๓    ๔๘๐    อัตรา
ภ.๔    ๓๙๐    อัตรา
ภ.๕    ๕๕๐    อัตรา
ภ.๖    ๕๐๐    อัตรา
ภ.๗    ๓๐๐    อัตรา
ภ.๘    ๒๐๐    อัตรา
ภ.๙    ๓๕๐    อัตรา
บช.ตชด. ๗๐๐ อัตรา
บช.ก.    ๑๐๐    อัตรา
บช.ส.    ๑๐๐    อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

๑. เป็นบุคคลภายนอก เพศขาย
๒. วุฒิการศึกษา ม.๖/ปวข. หรือเทียบเท่า
๓. อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์
๕. ร่างกายต้องลูงไม่นัอยกว่า ๑๖๐ ขม. และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ ขม.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

วิชาที่สอบ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน ๑๕๐ ข้อ
๑.๑ ความสามารถทั่วไป    ๓๐ ข้อ
๑.๒ ภาษาไทย    ๒๕ ข้อ
๑.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ๓๐ ข้อ
๑.๕. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน    ๒๕ ข้อ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาขนควรรู้    ๒๐ ข้อ
๑.๖ ลังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน    ๒๐ ข้อ
๒. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร และ ว่ายนํ้า ๒๕ เมตร
กลุ่มที่ ๒ ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง ๑๐ เมตร และวิ่ง ระยะทาง ๕๐ เมตร


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments