Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ส.ค. -30 ส.ค. 2565

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/17458/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 30 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักผลิตภัณฑ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์


นักผลิตภัณฑ์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, ด้านเทคโนโลยีการอาหาร , ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ , ด้านชีววิทยา, ด้านจุลชีววิทยา , ด้านชีวเคมี หรือด้านวิศวกรรมอาหาร


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. – 30 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ส.ค. 2565
สอบวันที่: 17 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 17 ส.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments