Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/17336/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะท้นตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยการเงินจ่าย งานคลัง สำนักงานคณบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะ ว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ดำเนินการลงรับเอกสารจากงานพัสดุ ตั้งหนี้โดยอ้างอิงและไม่อ้างอิงจาก PO ในระบบ ERP ทุกหมวดรายจ่าย

2. ดำเนินการแยกชุดฎีกาตามแหล่งเงินเพื่อส่งไปยังกองคลัง

3. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์

4. สร้างข้อมูลผู้ขายของบริษัท, ห้างร้าน, ร้านค้า และบุคคลธรรมดา รวมถึงจัดทำรายงานบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของหลักสูตรทันตแพทย์ เฉพาะทาง และหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments