โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 พ.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 พ.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16968/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ(ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์),เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำงานการเงิน),เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์),พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์,พนักงานช่วยงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,590-13,920
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการรับสมัครและคัคเสือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาลในตำแหน่งต่าง ๆ จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13920- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ (ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13920- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงานการเงิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12360- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12360- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11480- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานช่วยงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไมตํ่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การเงิน และการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ


พนักงานธุรการ (ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทาง
การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงานการเงิน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม


พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้


พนักงานช่วยงานบริการ

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้

วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments