สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -12 พ.ค. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -12 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/16768/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ด้วยจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี๋

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 12 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments