กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -22 เม.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/16641/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานโรงพิมพ์(พนักงานเรียงพิมพ์),พนักงานโรงพิมพ์(พนักงานพิมพ์)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสารบรรณทหารเรือ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 22 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์)

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน
35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3. เพศชาย/สัญชาติไทย


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน
35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3. เพศชาย/หญิง/สัญชาติไทย


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์)

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน
35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3. เพศชาย/สัญชาติไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ทำความสะอาดทั่วไป (พื้นที่อาคารกรมสารบรรณทหารเรือ ห้องน้ำชาย ทางเดินอาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)
2. บริการทั่วไป (จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดอาหาร – เครื่องดื่ม ในการประชุม)
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์)

1. การออกแบบงานพิมพ์ การเรียงอักษรพิมพ์ การเรียงแบบฟอร์มต่าง ๆ การเรียงงาน เบ็ดเตล็ดทุกชนิด การเรียงหน้า การพิสูจน์อักษร และตรวจแก้ก่อนการพิมพ์
2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์)

1. เตรียมแท่นพิมพ์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์และควบคุมการใช้เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ 2. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

– สอบภาคทฤษฎี
วิธีการประเมิน : – วิชาภาษาไทย ๒๐ คะแนน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเรือ ๒๐ คะแนน

– ทักษะ
– สอบภาคปฏิบัติ – สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : – การจัดโต๊ะหมู่บูชา ๒๐ คะแนน – การทำความสะอาดสถานที่ ๒๐ คะแนน – การจัดห้องประชุมและบริการ ๒๐ คะแนน 


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์)

– สอบทฤษฎี – สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : – วิชาภาษาไทย 20 คะแนน – วิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเรือ 20 คะแนน – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน 


พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์)

– สอบทฤษฎี – สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : – วิชาภาษาไทย 20 คะแนน – วิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเรือ 20 คะแนน – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ 

กรมสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 – 22 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพเรือ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments