สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16510/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการระดับต้น
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการระดับต้น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการระดับต้น

1.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการระดับต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำแผน และการเขียนงานเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ
3.สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับStakeholdersเพื่อร่วมพัฒนาแผนงานเป้าหมายและงบประมาณใน ด้านการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงพัฒนาเนื้อหาเชิงวิชาการของแผนงานย่อยในด้านที่รับผิดชอบตามกรอบและแนวทางจากสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ
4.เป็นผู้ประสานหลักกับหน่วยงานรับงบประมาณในด้านที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนงานเชิงวิชาการ อาทิ การจัดทำแผน การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย บทความวิชาการ บทความอื่นๆ เป็นต้น (กรุณาแนบตัวอย่างผลงานด้านการเขียน จำนวน 1-2 ชิ้น)

วิชาที่สอบ

นักวิชาการระดับต้น

1.มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และสนใจติดตามข้อมูลทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีความสามารถในการรวบรวม สรุป จับประเด็น ประมวลผลข้อมูล และสามารถนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการสื่อสาร

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments