Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/16270/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10190- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่า สำเร็จการฟิกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

๑. ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการตามที่ได้รับการมอบหมาย
๒. จัดเตรียม และบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อทำความสะอาด และทำให้ปราศจากเชื้อ
๓. จัดเก็บ และแจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม ที่ปราศจากเชื้อ ให้แก่คลินิกต่างๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยซี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1

Comments

comments