สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)

ลิงค์: https://ehenx.com/15865/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการระดับต้น
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 26,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการระดับต้น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 26000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการระดับต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการระดับต้น

งานหลัก ได้แก่ การประสานหน่วยรับงบประมาณ FF 49 หน่วยงาน หน่วยรับงบประมาณ SF 2 หน่วยงาน ในกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ จนถึงการสิ้นสุดคำรับรอง เป็นต้น

งาน Function สกสว. ได้แก่ การจัดทำแผนด้าน ววน. การรายงานสถานการณ์ ววน. เป็นต้น

งานส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ 

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments