สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ย. -20 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ย. -20 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ลิงค์: https://ehenx.com/15355/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่่วไป(ด้านบริหารงานทั่่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสงคราม (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานใน วทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในจ้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาบราชการ ลงวันที่ ๑๑ ลันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตราอำลังพนักงานราชการ และค์าสังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป)

ได้รับวฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 – 20 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments