หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -3 พ.ย. 2564 รวม 65 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -3 พ.ย. 2564  รวม 65 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15298/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 65
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัคร

ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) จำนวน ๖๓ อัตรา เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัครทหารพราน

อัตราว่าง : 65 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อาสาสมัครทหารพราน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้น คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
๑.๓ ไม่เป็นผู้อยูในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
๑.๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑.๖ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
๑.๗ สำเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๘ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น)
๑.๙ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการ ทหารกองประจำการ)
๑.๑๐ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เช้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วย เฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
๑.๑๑ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดยาเสพติด
๑.๑๒ มีสัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๔ – ๓๑ ธ.ค.๔๖)
๑.๑๓ ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
๑.๑๔ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และนํ้าหนัก ๔๔ กิโลกรัม ขึ้นไป
๑.๑๔ ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.๒๔๖๔ และยังไม่ได้ ดำเนินการผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
๑.๑๖ สามารถว่ายนํ้าได้ (จะทำการทดสอบสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในวันรายงาน ตัวเข้ารับการขิก โดยให้เตรียมกางเกงสำหรับว่ายนํ้ามาด้วย)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments