กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ส.ค. 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15228/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านพยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระนอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยจังหวัดระนอง โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงานด้านพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านพยาบาล

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขหรือด้านการพยาบาล มีใบประกาศ หลักสูตรด้านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๖ เดือน หรือ ๑ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านพยาบาล

๑. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือพยาบาลขั้นพื้นฐาน
๒. การส่งเสริมสุขภาพ การพื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค
๓. กำหนดแผนเพื่อจัดบริการพยาบาล วางแผนกำหนด กระบวนการทำงาน ตลอดจนการ บริหารทรัพยากรในการดำเนินการพยาบาล และดำเนินการวางแผนการให้ความรู้ การจัดกิจกรรม การป้องกัน การดูแลสุขภาพผู้รับบริการ
๔. สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้รับบริการต่อการ รักษาพยาบาลตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของการรักษาในสถานพยาบาล
๕. นำล่งผู้รับบริการรักษาในสถานพยาบาล
๖. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านพยาบาลแกผู้รับบริการ
๗. ดูแลบำรุงรักษาวัสดุ – อุปกรณ์ ทางการแพย์ เวชภัณฑ์ และอาคารเรือนพยาบาลให้ สะอาดอยู่เสมอ
๘. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทุกกรณี
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครอีเมล์   ,สมัครทางแฟกซ์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 26 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments