งานราชการอื่นๆ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 พ.ค. 2564 รวม 23 อัตรา,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/14060/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศ กองซ๋อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รฟ.ชก.0420/014/2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

ด้วยกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ๋อมบำรุง ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 23 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างวันละ 336 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างซ่อมบำรุง

อัตราว่าง : 23 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างซ่อมบำรุง

แขวง สรต.กท.

 1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 -35ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 2. ด้องพ้นภาระการรับราชการทหารแสัว ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 3. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน , ช่างเครื่องมือกล , ช่างไฟท้า , ช่างรเลึกทรืคนิกส์, ช่างแมคคาโทรนิคส์)

แขวง สบค.กท.

 1. เพศชาย อาอุตั้งแค่ 18 – 35ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 2. ด้องพ้นภาระการรับราชการทหารแสัว ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 3. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

แขวง สฟร.กท.

 1. เพศชาย อาอุตั้งแค่ 18 – 35ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 2. ด้องพ้นภาระการรับราชการทหารแสัว ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 3. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเขียนใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ (โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ติดกับปั๊มน้ำมัน ปตท.) ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – 6 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments