งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มี.ค. -12 มี.ค. 2564

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2

ลิงค์: https://ehenx.com/13121/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มี.ค. – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ (ศรชล.ภาค ๒) มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๔ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเลขานุการ ห่รือทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้อง ขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้
 2. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 4. สามารถปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
 5. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือการเงิน และการธนาคาร สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้
 2. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 4. สามารถปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
 5. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074325805

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 มี.ค. 2564

สอบวันที่: 3 มี.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 3 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments