กกพ.เคาะลดค่าไฟ 2.89 สตางค์ งวด ม.ค.-เม.ย.64

กกพ.เคาะลดค่าไฟ 2.89 สตางค์ งวด ม.ค.-เม.ย.64

ฝากประชาสัมพันธ์

กกพ.เคาะลดค่าไฟ 2.89 สตางค์ งวด ม.ค.-เม.ย.64

ลิงค์: https://ehenx.com/11790/ หรือ
เรื่อง:


กกพ. ลดค่าไฟต้นปีหน้าถูกลงเหลือหน่วยละ 3.61 บาท

กกพ. กดค่าเอฟที งวด ม.ค. – เม.ย. 64 ลงอีก 2.89 สต.ส่งความสุขคนไทย เป็นของขวัญปีใหม่ จ่ายค่าไฟน้อยลง ผลพวงบริหารราคาก๊าซได้เหมาะสม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้า (กันยายน – ธันวาคม 2563) ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้านี้ กกพ.ได้บริหารจัดการ และตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย จากปกติค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย ถือเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนจาก กกพ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“ค่าเอฟทีงวดนี้ลดจริงอยูที่  6.68 สตางค์ แต่กกพ.คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 จึงเฉลี่ยที่ลดลงจริงอยู่ที่ 2.89 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าาเอฟทีที่เรียกเก็บอัตรา -15.32 สตางค์ต่อหน่วย”นายคมกฤชกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาราคาก๊าซธรรมชาติจะมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นผลมาจากแนวโน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นในตลาดโลก แต่ด้วยการบริหารจัดการ บวกกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจร หรือแอลเอ็นจี สปอต มีราคาถูกกว่าราคาก๊าซในอ่าวในช่วงที่ผ่านมา สามารถทดแทนก๊าซฯในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย หรือพูล ก๊าซ มีราคาถูกลง ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีราคาถูกลงกว่าที่ได้เคยประมาณการ

“ผลจากราคาพูล ก๊าซ ที่ลดลง ทำให้ปัจจุบัน กกพ.ยังเหลือเงินบริหารจัดการ อาทิ เงินลงทุนของ 3 การไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผน (คอล แบ็ค) เพื่อใช้อุดหนุนค่าเอฟที อยู่ที่ 4,129 ล้านบาท โดย กกพ.จะนำเงินดังกล่าวใช้ดูแลค่าเอฟทีหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจากปัจจุบัน อาทิ ราคาเชื้อเพลิงผันผวนหนักจนกระทบค่าเอฟที” นายคมกฤช กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ.จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บประจำเดือน ม.ค. – เม.ย.64 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ.ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พ.ย.63 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments