กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -12 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9019/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.4) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา ทางเคมี


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิทยาศาสตร์

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูป และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญที่มีกฎระเบียบชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และทำใบส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

  1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ
  2. ทดสอบความรู้ และหลักการในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
  4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษ๖ร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางการเงินการบัญชี การคลัง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) ตำบลท่าข้าม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 – 12 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments