องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 มิ.ย. -12 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลาเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"องค์การสะพานปลา"

ลิงค์: https://ehenx.com/8712/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย,สถาปนิก,บุคลากร,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การสะพานปลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


สถาปนิก

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


บุคลากร

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นิติกร

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง (พร้อมทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ)


สถาปนิก

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมหลัก/ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)/ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. สถาปัตยกรรม) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


นิติกร

  • นิติกร 3
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  • นิติกร 4
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
  • นิติกร 5
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต/นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา เลขที่ 149 ซ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120 ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 – 12 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments