สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 มิ.ย. 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 มิ.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: https://ehenx.com/8535/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น Microsoft word, Excel
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนเำเสนอผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรือง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม งานดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการและการปฏิบัติราชการทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
  • ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกำลังพล ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 – 9 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022051824

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments