กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมราชทัณฑ์"

ลิงค์: https://ehenx.com/7785/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร สำหรับปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่าง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่ผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานรนาชการ พ.ศ.2559
  5. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2550
  6. ประมวลกฎหมายอาญา
  7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  9. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  10. กฎหมายปกครอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมราชทัณฑ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments