สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -5 มิ.ย. 2563 รวม 17 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"

ลิงค์: https://ehenx.com/7639/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างสำรวจ,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่เกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นายช่างสำรวจ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าหน้าที่เกษตร

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

นายช่างสำรวจ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

นายช่างโยธา

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีัพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

นายช่างเครื่องกล

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่เกษตร

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลเเกษตร
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments