กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://ehenx.com/7485/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี
  2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
  3. มีความรู้ความสามารถทางด้นคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระะบบบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO/IEC 17025 โดยศึกษา วิเคราห์และวางแผนงานโครงการระบบบริหารห้องปฏิบัติการตั้งแต่การรับตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง และจำหน่ายตัวอย่าง รวมทั้งการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ
  3. ศึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบวิธีตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อใช้ในการก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 29 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments