กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/7471/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 2/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

อนุสนธิประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 1/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 15 เมษายน -14 พฤษภาคม 2563 นั้น

เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

อัตราเงินเดือน :17000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล

– ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศและอื่นๆ” ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ส่งทางไปรษณีย์ ดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – 15 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 11108 และ 11178 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล”) 2. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ su.kirdchinda@mfa.mail.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments