เรียนออนไลน์ข้อมูลอะไรบ้างที่ดาวน์โหลดได้


ฝากประชาสัมพันธ์

เรียนออนไลน์ข้อมูลอะไรบ้างที่ดาวน์โหลดได้

ลิงค์: https://ehenx.com/7412/ หรือ
เรื่อง:


เรียนออนไลน์ข้อมูลอะไรบ้างที่ดาวน์โหลดได้

อมูลอะไรบ้าง ? ที่สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์  www.dltv.ac.th

1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

3. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)

4. วีดีโอการเรียนการสอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments