บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำก ัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 พ.ค. 2563

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำก ัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัทรถไฟฟ้า

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำก ัด "

ลิงค์: https://ehenx.com/6852/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่อง การรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขากฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของบริษัทรถไฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร
  2. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
  3. ติดตามข้อมูล ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  4. ติดตามข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานทางด้านการควบคุมภายในและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  6. ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและเหมาะสม
  7. พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เ็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำก ัด  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำก ัด

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments