กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

"กระทรวงการต่างประเทศ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6848/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-22,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 9/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาเพิ่มเติมสำหรับการรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

อนุสนธิประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 7/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมสำหรับการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-22,000 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริยญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และ/หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้และ/หรือประสบการด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจโลก พัฒนาการขององค์การการค้าโลก (WTO) และแนวโน้มการค้าและการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการของการทำความตกลงเขตการค้าเสรีของไทย
  2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันของประเทศต่างๆ
  3. สนับสนุนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อประสานงาน เข้าร่วมการประชุม และจัดการหารือกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นเอกสาร (วงเล็บชื่อตำแหน่งมุมขวาบนซองจดหมาย) ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 หรือส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงสำนักงานเลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 – 20 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments