กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

"กรมปศุสัตว์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6841/ หรือ
ตำแหน่ง: นักคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,340-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสหกรณ์อมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสั้ตว์ จำกัด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 15,340 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. งานระบบคอมพิวเตอร์
  2. ประมวลผล ข้อมูลและสารสนเทศ งานเรียกเก็บและรายงาน
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชัั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ ถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments