กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 เม.ย. -1 พ.ค. 2563 รวม 107 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 เม.ย. -1 พ.ค. 2563 รวม 107 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่

"กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช "

ลิงค์: https://ehenx.com/6717/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นายช่างศิลป์,ช่างไม้,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,ช่างสำรวจ,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสัตวบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
อัตราว่าง: 107
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พิษณุโลก,เพชรบุรี,แพร่,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : –


นายช่างศิลป์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไม้

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสัตวบาล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สัตวแพทย์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตร


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หริอสาขาวิชาารเงินและธนาคาร


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 1. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) และ
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน 11 ประเภท ดังนี้
  1. รถกระบะเทความจุต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์หลา
  2. รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด
  3. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง
  4. รถอัดฉีด
  5. รถบรรทุกน้ำ
  6. รถบรรทุกน้ำมัน
  7. รถไม้กวาด
  8. รถยกชนิด Fork Lift
  9. Carry Crne
  10. รถบดทุกชนิด
  11. และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor)

นายช่างศิลป์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน


ช่างไม้

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าพนักงานการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาิวชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม


นายช่างเทคนิค

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาิวชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล


นายช่างโยธา

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาิวชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นายช่างสำรวจ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


ช่างสำรวจ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นักวิชาการป่าไม้

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคิมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมถิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมถิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแดวล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจแลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับคุณวุฒิปริญยาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


นักวิชาการสัตวบาล

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญยาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


วิศวกรโยธา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลปรทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


สถาปนิก

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


สัตวแพทย์

ได้รับตุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใอบนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา การรับส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คำสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกบการขอจัดตั้งางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ดอกไม่ประดับ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุม ดูแลพัฒนา ตรวจสอบการผลิตกล้าไม้ต่างๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประดยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้อตบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญยาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น รถกระบะเทความจุต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์หลา รถฟาร์ม แทรกเตอร์ทุกชนิด รถบดล้อยยางขนิดขับเครื่องด้วยตนเอง รถอัดฉีด รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำมัน รถไม้กวาด รถยกชนิด Fork Lift Crry Crane รถบดทุกชนิด เครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor) ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างศิลป์

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้าย ประกาศป้ายโฆษณา ฉากเวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการออกแบบ เทนิคการจัดนิทรรศการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทำด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัวสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ๋อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิตกล้าไม้ต่างๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งานซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย จัดทำข้อมูลถ่ายทอดความรู้ทัีั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ๋อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจและรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ัรบมอบหมาย


ช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจและรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟื้นฟูที่ป่าอนุรักษื การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศเพื่อากรจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานศึกษา ค้นคว้า วิเราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายติดตามการดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้าวยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การส่งเสริมแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานหรือโครงการ การจัดทำแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบข้าราชการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงานโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ การให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตลอดจนปฏิบัติงาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษา แนะนำ และสาธิตงานวิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมแผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับงานตามภารกิจ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานด้านภูมิสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดการฟื้นฟูทรัพยากร และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยาน ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรวองรับการท่องเที่ยว จัดทำแผนการรณรงค์และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูล และสำรวจแห่งท่องเที่ยวใหม่ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ปฏิบัติงานและประเมินการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อากรท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการวิจัย และประสานงานโครงการต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการสัตวบาล

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์พืชอาหารสัตว์ สรวจ รวบรวมพันธุกรรม เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ป่าสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายระบบงานประขุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบสัญญาก่อสร้างบำรุง บูรณะซ๋อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธาและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สถาปนิก

ปฏิบัตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานวิชาการสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษารายละเอียดเพื่อร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา เกี่ยวกับการก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบ และหลักสถาปัตยกรรมไทย หรือสากล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สัตวแพทย์

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า การสำรวจโรค การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าหน้าที่การเกษตร

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์   ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งบบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบยคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลตลอดจนบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลชนิดใดชนิดหนึ่ง


นายช่างศิลป์

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานช่างศิลป์ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก และหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

ช่างไม้

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าพนักงานการเกษตร

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชำ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์   ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นายช่างเทคนิค

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคนิค เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง บำรุงรักษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องยนต์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่างๆ ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณืต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นายช่างโยธา

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา ในการวิเคราะห์ดครงสร้างเบื้องต้น การเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นายช่างสำรวจ

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่างๆ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ และการทำแผนที่รายละเอียด การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จากข้อมูลสำรวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานคอมพิวเตอร์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

ช่างสำรวจ

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่างๆ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ และการทำแผนที่รายละเอียด การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จากข้อมูลสำรวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานคอมพิวเตอร์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นักวิชาการป่าไม้

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีป่าอนุรักา์ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ การบิรหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบิรหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิชาการป่าไม้อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นิติกร

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และงานด้านนิติศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อประสานงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนินชีวิตและที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานหรือโครงการ การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การติดตามประเมินผลนโยบายหรือโครงการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นักวิชาการเกษตร

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะชำกล้าไม้ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณงานรังวัดและการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราส่วนแผนที่ การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ การจัดทำข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นักวิชาการสัตวบาล

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านส้ตวบาล ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่าการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานสัตวบาลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัตืการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

วิศวกรโยธา

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ความรู้ด้านการออกแบบและคำนวณ ความรู้ด้านการสำรวจและวางโครงการและการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเช้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

สถาปนิก

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ การวางผังสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาในหน้าที่ และงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

สัตวแพทย์

ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสัตวแพทย์ เกี่ยวกับวิชาความรู้ ความเข้าใจ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า การสำรวจโรค การจำกัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมแลพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานสัตวแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 เม.ย. 2563

สอบวันที่: 3 เม.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 3 เม.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments