Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สอบตำรวจ-ทหาร

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 เม.ย. 2563 รวม 70 อัตรา,

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมการเงินทหารบก "

ลิงค์: https://ehenx.com/6419/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนชาย,นายทหารประทวนหญิง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนทหารการเงิน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมการงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเแพาะเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนชาย

ประเภท : 

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายทหารประทวนหญิง

ประเภท : 

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 4. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 5. ไม่เป็นโรคที่ขั้ดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 7. ไม่อยู่ในสมณเพศ
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาสลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
 11. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกมาก่อน
 12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 13. เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง กรมการเงินทหารบก จะถือว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กรมการเงินทหารบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้

นายทหารประทวนชาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2533-2545) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
 2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
 3. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้วผลการตรวจเลือกจต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
 4. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 – พ.ศ.2543 ซึ่งจะต้องเข้ารบัการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

นายทหารประทวนหญิง

 1. ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี จากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค
 2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัคร ณ โรงเรียนทหารการเงิน โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครซึ่งอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 เม.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการเงินทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Comments

comments