มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 มี.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 มี.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6368/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,290-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักานในสถาบันสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน นั้น จึงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราเงินเดือน :17290 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นิติกร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 – 27 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments