กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.พ. -6 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพลศึกษาเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมพลศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6236/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 6 มี.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพลศึกษาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างและการสำรวจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
 3. ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและสัญญางานก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง
 4. ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างและการสำรวจ
 2. ความรู้เกี่ยวกับลการตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนนงานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
 3. ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและสัญญางานก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง
 4. ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
 2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า
 3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
 4. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
 5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. – 6 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพลศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments