กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.พ. -12 ก.พ. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมปศุสัตว์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6183/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.พ. – 12 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถหรือทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
(4) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(1) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและแผนพัฒนาบุคลากร
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(3) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
(5) การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ตลอดจนการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
(7) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

(1) มีความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (2) มีความรู้ด้านมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ และยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล (4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (5) มีความสามารถในการสื่อสาร (6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (7) มีความสามารถและทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ห้อง 505 ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments