กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -10 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง

"กรมประมง "

ลิงค์: https://ehenx.com/5884/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 10 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดเนินการประชาสัมพันธ์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผลจัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับ ส่งข่วสารด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศํพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่าย โทรศํพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบสื่อสารสนเทศอื่นๆ เป็นต้น เืพ่อให้การรับ ส่งข่าวสาร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบ และเรียบเรียงข่าวจัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้ัรบมีความน่าเชื่อถือสูง และสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานสื่อสาร และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025612340

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments