สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -8 พ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5699/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 8 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) สังกัดสำนักงานคณะรกรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และถือประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือในระดับบริหาร มีประสบการณ์ทำงานบนเรือในระดับปฏิบัติการอย่างน้อย 4 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาฝึกอบรมทางทะเลที่เทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างน้อย 5 ปี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว

หมายเหตุ เนื่องจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา 412) เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่ขาดแคลน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีเอกสารข้อ 3.2 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับตำแนห่งพนักงานราชการ (ครู) ให้ไปดำเนินการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 8 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments