กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ต.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมธนารักษ์

"กรมธนารักษ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5598/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ และงานด้านธุรการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500+1,785 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ก.พ. รับรอง สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาศิลปะศาสตร์ (การจัดการทั่วไป)


เจ้าพนักงานธุรการ

ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือยอ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาทางด้านพณิชยกรรม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านที่ราชพัสดุ การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า การจัดทำสัญญาต่างตอบแทบ การบริหารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ควบคุมดูแลรายได้ จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติด้านธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร งานด้านพัสดุ บำรุงรักษาดูแล ควบคุม ตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เลขที่ 353 หมู่ 2 ถนนดอนคาน ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 22 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.032425508

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments