สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ    เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5593/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,550
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 005/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในคนในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ขอประกาศรับสมัครบุคลากร เพื่อเจ้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สำนักงาน" ของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-17,550 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีสำนักงาน บริหารสำนักงาน งานสำนักงานทั่วไป
  4. มีความประพฤติดี รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิชาชีพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้านห้าที่มูบนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และช่วยการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
  2. ดูแลจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอแก่ผู้รับผิดชอบ
  3. รับผิดชอบทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร และติดตามการส่งเอกสาร
  4. ประสานงานการจัดประชุมต่างๆ

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments