กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

"กรมการแพทย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5591/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ

ด้วยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินแะบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวช.


นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้


นักกายภาพบำบัด

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.กายภาพบำบัด)
  2. มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ
  3. มีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากต้องดูแลคนพิการ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 88/26 ม.4 ซ.บำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 – 22 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025914242

ต่อ 6722,8923

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments