มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

มหิดล

"มหิดล "

ลิงค์: https://ehenx.com/5532/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,090-23,440
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราเงินเดือน :23,440 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราเงินเดือน :20,090 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

1. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาเภสัชมหาศาสตรบัณฑิต
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3. มีประสบการณ์ด้านเภสัชกรโรงพยาบาล
4. มีใจรักในงานด้านบริการ มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลรวมถึงหน่วยงานต่างๆได้
5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


พยาบาล

1. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดง
วิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เภสัชกร

1. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
2. งานเภสัชกรรมคลังยา
3. งานคุณภาพ
4. งานธุรการ
5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พยาบาล

1. ประเมินปัญหาและความต้องการด้านการพยาบาลและการวางแผนให้สอดคล้องกัน
2. ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามแผนการพยาบาลโดยสอดคล้องกับแผนการรักษา
3. สังเกตอาการและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการพยาบาล
4. บันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลและอาการเปลี่ยนแปลงลงในใบบันทึก การพยาบาล
5. รายงานหัวหน้าเวรหรือแพทย์เวรเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรืออาการผิดปกติ
6. ป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
7. สอน สาธิต ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะอยู่โรงพยาบาลและที่บ้านเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
8. ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอ พร้อมใช้งาน และจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพให้พร้อมใช้งาน
9. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้มีความพร้อมก่อนการใช้งาน

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments