มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

"มหาวิทยาลัยมหิดล "

ลิงค์: https://ehenx.com/5527/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,090-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :20,090 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. มีความสามารถในการติดตั้ง ดูแลรักษา และควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง บรรยายสำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการถ่ายภาพ จัดไฟ และใช้โปรแกรมปรับ แต่ง ผสมและจัดองค์ประกอบภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. หากสามารถตัดต่อภาพ/วิดีโอ ใช้โปรแกรม Photoshop, Lightroom, Illustration เพื่อจัดทำสื่อการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมซ่อม ประกอบ ดัดแปลง และบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง บรรยายเพื่อให้การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม
3. จัดหา ดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ
4. ให้บริการและให้คำปรึกษานำขั้นตอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ชัดเจน
6. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจ รวมทั้งจัดทำคลังภาพสำหรับนำไปใช้งานในพันธกิจต่างๆ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments