กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -31 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน

"กระทรวงพลังงาน "

ลิงค์: https://ehenx.com/5510/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมธุรกิจพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสายงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม หรือด้านเทคโนโลยีเทคนิคเครื่องยนต์ วิชาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิชาที่สอบ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป เช่น ความสามารถด้านการคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมธุรกิจพลังงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ – ความรู้ด้านประมวลผลสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments