กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ต.ค. -30 ต.ค. 2562 รวม 100 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองทัพบกกองทัพบก

กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/3505/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนสายงานสัสดี,สัสดีทบ.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 30 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี (สัสดี) ปี 2563
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนสายงานสัสดี

อัตราว่าง : 100 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


สัสดี ทภ.1 จำนวน 29 อัตรา

สัสดี ทภ.2 จำนวน 35 อัตรา

สัสดี ทภ.3 จำนวน 20 อัตรา

สัสดี ทภ.4 จำนวน 16 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1-30 ตุลาคม 2562

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สอบภาควิชาการ

10 พฤศจิกายน 2562 ณ ม.รามคำหง หัวหมาก

วิชาสอบ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์

ประกาศผล 

15 พฤศจิกายน 2562 ทางอินเตอร์เน็ต

สอบสัมภาษณ์

26 พฤศจิกายน 2562 ณ นรต.

ทดสอบจิตเวช

27 พฤศจิกายน 2562 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

สอบการช้คอมพิวเตอร์

28 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมทหารสื่อสร

ทดสอบร่างกาย

29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา ทบ. ถ.วิภาวดี

ประกาศผลรอบสุดท้าย

13 ธันวาคม 2562

รายงานตัว เลือกตำแหน่ง ทำสัญญา

20 ธันวาคม 2562 ณ บก.นรต.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวนสายงานสัสดี

 (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
(2) รับเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ( นับอายุ 1 ม.ค.-31 ธค)
(3). เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุน เรียบร้อยแล้ว
ข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุน เรียบร้อยแล้ว
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(5) ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
(6) ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
(7)มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
(9) ไม่อยู่ในสมณเพศ
(10) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
(13) ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
(14)ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
(15)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(16) ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

วิชาที่สอบ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบวันที่: 10 พ.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 13 ธ.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments